Closed Loop Services

Lösningen för hela kommunikationsprocessen

Med tilltagande digitalisering ökar såväl kraven på som omfattningen av managementprocessen i kommunikationens vardag i många företag. Därför gäller det inte enbart att bevara överblicken över otaliga dokument, kanaler och format.
Den faktiska utmaningen ligger snarare i avstämning, samordning och optimering av otaliga individuella processer från inkommande dokument, över till bearbetning och fram till utgående dokument som formar kommunikationsprocessen.
Med Closed Loop Services från ASTERION får du hela din företagskommunikation under kontroll, sparar tid och eliminerar fel.

Closed Loop Services för ditt företag

Kommunikationsprocessen med kunder, leverantörer och andra partners sker vanligtvis inte linjärt utan bildar en ”loop”. I slutändan handlar det om att kommunicera och dela med sig med varandra.

Dokument skapas, skickas, tas emot, bearbetas, besvaras och leder på så sätt till en sluten kommunikationsprocess som det gäller att optimera. Vid hjälper dig med detta!

Upptäck hur du kan samordna olika processer i  din kommunikation med tjänsten Closed Loop Services från ASTERION.

Skaffa dig en överblick över vilka processer som kan optimeras – och bli mer effektiv.

Använd våra Closed Loop Services för att optimera hela företagskommunikationen och sänka kostnaderna.

Boka ett möte med oss! >>

Kontakta oss

IBCDYNAMIX är en utmärkt möjlighet att förändra dokumentens livscykel. Optimerad Customer Communications Management skapar klara fördelar för detta. Både för ditt företag och dina kunder. Hur fungerar det exakt?Mer om IBCDYNAMIX
I många företag skickas varje dag en avsevärd mängd post från personalens arbetsplatser. Utan styrning eller spårbarhet. Med vår Hybridmail-lösning IBCMAIL sänks denna kostnad avsevärt!Mer om IBCMAIL
Vid transaktionsprint skickar du din rådata till oss. Vi skapar sedan layouter, printar, kuverterar, portoopimerar och levererar försändelserna till distributör, allt enligt dina önskemål.Mer om Transaktionsprint

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha ytterligare information eller ett personligt samtal. Skriv till oss!

captcha