Digitalisering av pappersarkiv och mikrofilmer

Digitalisering av pappersarkiv och mikrofilmer

Digitalisering av pappersarkiv och mikrofilmer

En väl fungerande administration är beroende av många detaljer, bl.a. möjligheten för företaget att göra relevanta dokument tillgängliga elektroniskt för berörda användare under en period av flera år.

Platsbesparande arkivering

Genom digitalisering av pappersarkiv är det inte bara tiden som det tar för att komma åt informationen som förkortas, utan den erbjuder även en enorm platsbesparing. Detta märks tydligt när man tittar på kostnaderna jämfört med att upprätthålla ett traditionellt arkiv.

Individuell digitalisering enligt dina önskemål

Med backlog-omvandling från ASTERION kan du börja dra nytta av fördelarna med digital arkivering. Våra tjänster omfattar både scanning och indexering av pappersdokument från tidigare år (s.k. ”backlog”) samt den digitala arkiveringen som gör att du lätt kan hitta dina dokument igen vid behov.

Vår tjänst för digitalisering av gamla pappersdokument och mikrofilmer är inte platsberoende. Backlog-omvandling kan därför tillhandahållas både hos dig på plats eller från någon av ASTERIONS anläggningar. Det är helt upp till dig.

Fördelar med digital arkivering

Dra nytta av fördelarna med det digitala arkivet och använd vår digitaliseringstjänst:
  • Enkel och direkt åtkomst till information
  • Avsevärt minskat behov av fysiska förvaringsplatser
  • Automatisk backup
  • Kostnadsbesparingar för lagring, sökprocess och hantering av dokumenten
Digital arkivering

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha ytterligare information eller ett personligt samtal. Skriv till oss!

captcha