eInvoicing (elektronisk faktura)

e-faktura med ASTERION

Letar du efter alternativ för att optimera processerna rörande din leverantörs- och kundreskontra?

Då har du kommit till rätt ställe! Med ASTERION drar du nytta av en snabbare faktureringsprocess och sparar även pengar! Den elektroniska fakturan ger dig direkt stora kostnadsbesparingar utan att du behöver investera i hård- och mjukvara.

Byt till e-faktura snabbt och säkert

ASTERION ser till så att alla fakturor når sin destination på ett snabbt och säkert sätt, oavsett vilka dokument och dataformat som mottagaren föredrar. Det är inte allt: Du skickar och tar inte enbart emot fakturor, utan även andra dokument och annan information i vilket format eller leveranssätt du önskar.

Elektronisk faktura med ASTERION: Det kan inte bli enklare!

Olika organisationsformer, rutiner och mjukvarusystem bestämmer processerna inom fakturahanteringen i och med att olika dokumenttyper behöver olika format och leveransmetoder. e-fakturalösningen från ASTERION är det digitala alternativet som låter dig upprätta och skicka fakturor snabbt, enkelt och säkert mellan företag och leverantörer.

ASTERIONs lösning för e-faktura ökar insynen, snabbar på betalningscyklerna och förhindrar ofta förekommande pappersbaserade fel. Företag sparar värdefull tid och pengar genom att ersätta ineffektiva manuella processer med pappersfakturor. Den elektroniska fakturan fungerar som ett juridiskt dokument för mervärdesskatten och bokföringen samt som betalningskrav.

Elektroniskt fakturautbyte i detalj

Med vår e-fakturatjänst kan du skapa ett digitalt undertecknat dokument, och automatiskt föra över tillhörande information till dina kunder eller leverantörer via vår Tjänsteportal. Det elektroniska dokumentet fungerar som en faktura i enlighet med skattelagstiftningen.

Ytterligare en fördel: Så snart fakturan har skickats till mottagaren kan den sparas lokalt och kan användas för andra processer. När du för in e-fakturorna i din leverantörsreskontra har du elektroniskt åtkomst till alla arkiverade fakturor. Risken för en felaktig allokering av fakturorna kommer därigenom att reduceras.

Fördelar för köparen vid e-faktura

 • Minskade kostnader
 • Ökad noggrannhet
 • Eliminering av risken för bedrägeri, krav & dröjsmålsräntor
 • Snabbare handläggnings- och betalningscykler

Fördelar för leverantören vid e-faktura

 • Snabbare betalningar
 • Minskade kostnader
 • Ökad produktivitet
 • Förbättrad kontoavstämning

Fördelar för chefen vid e-faktura

 • Förbättrad transparens
 • Förbättrad efterlevnad av avtal
 • Bättre leverantörs-/kundrelationer
 • Miljövänligt

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha ytterligare information eller ett personligt samtal. Skriv till oss!

captcha

Vanliga frågor om e-faktura

Vill du lära dig mer eller har du frågor om e-faktura? Kontakta oss på +46 (0)8 5202 4560 eller ta en titt i vår Q&A  eller skriv ett meddelande till oss via Kontaktformuläret!
E-faktura är den elektroniska fakturaöverföringen resp. det elektroniska fakturautbytet. Det handlar om dokument som uppfyller alla krav för en vanlig, fysisk faktura (exempelvis leverantörens och mottagarens namn och adress, fakturabelopp, fakturanummer, moms, etc) och vilka tjänster eller varor som den räknas av mot. En äkta efaktura ställs ut, tas emot och behandlas helt elektroniskt under hela sin livstid. Överföringen kan bland annat ske via e-mail (SMTP), filsystem (FTP), EDI eller SOA-Web-Service. Det finns även ytterligare lagenliga riktlinjer på elektroniska fakturor som måste följas.

För elektroniska fakturor gäller principiellt samma lagringskrav som för pappersfakturor. Även elektroniska fakturor måste sparas i 10 år. Dokument ska arkiveras under hela lagringsperioden.
Elektroniska fakturor kan skrivas ut och förvaras. Dock räcker det inte med att skriva ut fakturor som har skickats elektroniskt. Vid en revision måste du på kontrollantens begäran även kunna visa upp den elektroniska versionen av fakturan. Detta innebär att, om du accepterar elektroniska fakturor, du även måste spara dem elektroniskt.
Pappersfakturor kan (under vissa förutsättningar) scannas in och förvaras. Om metoden för digitaliseringen av pappersfakturor och deras förvaring är i linje med reglerna för god redovisningssed så träder de digitaliserade fakturorna in i det ursprungliga originaldokumentets ställe. När de har scannats in kan de förstöras. Observera: Detta gäller endast om de inte ska bevaras i original i enlighet med icke-skattemässiga eller skattemässiga bestämmelser. Fråga först och främst din skatterådgivare/revisor om vad man kan göra!
Att ta emot elektroniska fakturor är frivilligt. Mottagaren måste godkänna att fakturan skickas i elektroniskt format. Dock kan detta även ske genom ett tyst medgivande om de inkommande fakturorna redan har tagits emot elektroniskt och vidarebehandlats.
I regel är priset för lösningar inom e-fakturering projektberoende. Det finns dock några utgångspunkter som man kan beakta. Rent generellt kan man utgå från att det blir cirka 50 – 60 procent billigare att producera små kvantiteter elektroniska fakturor jämfört med att skicka dem per post. Därtill kommer besparingar på papper, bläck/toner till skrivare och kuvert. En besparingspotential på upp till 70 procent är fullt möjlig beroende på processoptimeringens omfattning.
Det finns otaliga metoder för att anpassa de utgående fakturaprocesserna till e-fakturering . Med det virtuella utskriftsgränssnittet och webbportalen från ASTERION kan du använda e-fakturering utan att investera i hård- och mjukvara. Den virtuella skrivaren installeras och används som alla andra skrivardrivrutiner. I stället för att skriva ut skickas den helt automatiskt och krypterar dataflödet över en säker SSL-anslutning till ASTERIONs webbportal. Alternativt kan informationen direkt läggas in i olika format (PostScript, PCL, PDF, etc.) i uppladdningskatalogen på den virtuella skrivaren. Alla fakturor som skickas från det virtuella utskriftsgränssnittet bearbetas och skickas mottagarspecifikt i webbportalen. Mottagarna registrerar helt enkelt i vilket format de vill ta emot dokument. För de som fortfarande vill ta emot papper erbjuder vi även print- och kuverteringslösning.
Vår e-fakturalösning med virtuellt utskriftsgränssnitt och webbportal är inte bara lämplig för utgående fakturor utan även för inkommande. Vi hjälper dig att bjuda in och uppmuntra dina leverantörer att registrera sig i webbportalen för att kunna skicka elektroniska fakturor.
En elektronisk signatur är en strukturerad datapost som bifogas annan elektronisk information eller som är logiskt ansluten till den och som används för autentisering. Den möjliggör för undertecknaren resp. signaturskaparen att identifieras, och befintlig information kan kontrolleras och autentiseras.
En e-faktura-leverantör är ett företag som i egenskap av tjänsteleverantör digitalt optimerar och sammanför faktureringsprocessen för andra företag. De tar hand om informations- resp. fakturautbytet. Dessutom ser leverantören till att fakturorna arkiveras elektroniskt på ett korrekt sätt.

Vi är medlemmar i

Vi är en del av

traffiqx netzwerk