Posthantering

Lösning för posthantering

Posthantering är en mycket resurskrävande process i många företag. Här finns stora möjligheter till förbättringa och besparingar.
Med våra utmärkta posthanteringslösningar hjälper vi dig att optimera din elektroniska och fysiska postproduktion och förbättrar dina rutiner för distributionen av försändelser.
På så sätt har du och dina kollegor mer tid att koncentrera er på viktigare saker. Vi tar över alla övriga uppgifter som exempelvis framställning av dokument, utskrift, formatering, kuvertering och försändelse. Effektiv, pålitlig och kostnadsbesparande!

Effektiv posthantering sparar tid och pengar!

Låt oss analysera din posthantering och visa dig hur du redan med små förändringar kan få stora förbättringar. Rådgör med ASTERION. Vi har stor erfarenhet av optimerad posthantering!

Upptäck vilka inkommande och utgående processer inom posthanteringen som kan optimeras på ett snabbt & enkelt sätt.

en överblick över de många möjligheterna och fördelarna som en digitaliserad posthantering medför.

Besluta dig för i vilken omfattning du vill genomföra en modernisering av dina posthanteringsprocesser.

Kontakta oss >>

Kontakta oss

I många företag skickas dagligen en stor mängd post från personalens arbetsplatser. För det mesta utan styrning eller spårbarhet. Konsekvenserna: ineffektiva processer, felaktigheter och höga kostnader. Med IBCMAIL från ASTERION reduceras kostnaden avsevärt! Mer om IBCMAIL
Vid transaktionsprint skickar du din rådata till oss. Vi skapar sedan layouter, printar, kuverterar, portooptimerar och levererar försändelserna till distributör, allt enligt dina önskemål.Mer om transaktionsprint
Med Digital Mailroom optimerar vi ditt postrum och tar emot allt från traditionella brev, fax och e-mail åt dig. Sedan ansvarar vi för en målinriktad, effektiv och smidig fördelning i digitaliserad form till avsedda mottagare.Mer om Digital Mailroom

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha ytterligare information eller ett personligt samtal. Skriv till oss!

captcha