Transaktionsprint med ASTERION

Transaktionsprint med ASTERION

Skapa och skicka transaktionsdokument på ett effektivt sätt
Vid transaktionsprint skickar du rådata till oss. Vi skapar sedan layouter, printar, kuverterar, portooptimerar och levererar försändelserna till distributör, allt enligt dina önskemål.

Optimera arbetsflödet inom transaktionsprint

ASTERION känner till och tar hänsyn till logistiken kring en optimal postutdelning och vi uppfyller även specifika kundkrav. I vår mycket professionella tekniska miljö kan vi behandla dokument av alla slag. ASTERIONs anläggningar är organiserade i ”kluster” för att fånga upp säsongsbetonade produktionstoppar och fungera som backup för varandra.

Individuella transaktionsdokument

Vår modell omfattar dokumenthantering från A till Ö, vilket är en garanti för en pålitlig och fullständig framställning av dokument, spårbarhet på våra processer och optimerade portokostnader. Dessutom tar vi över materialanskaffningen och kan förvalta dokumenten som har skapats och arkivera dem i form av en elektronisk kopia.

Dokument i transaktionsprint

  • Fakturor
  • Kontoutdrag
  • Följesedlar
  • Påminnelser
  • Orderformulär
  • Tjänsteförteckningar
  • Med mera

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha ytterligare information eller ett personligt samtal. Skriv till oss!

captcha