ASTERIONin e-laskutus

ASTERIONin e-laskutus

Etsitkö vaihtoehtoja ostolasku- ja myyntilaskuprosessienne optimoimiseksi?

Siinä tapauksessa olet aivan oikeassa paikassa! ASTERION tarjoaa nopeamman laskuprosessin, ja säästät vieläpä rahaa! Sähköinen lasku voi tuoda jopa 70 prosentin kustannussäästöt ilman investointeja laitteistoihin tai ohjelmistoihin.

Nopeasti ja turvallisesti e-laskuun

ASTERION huolehtii, että kaikki eri lähetyskanavia pitkin saapuvat laskut saapuvat perille nopeasti ja turvallisesti. Riippumatta siitä, mitä asiakirja- ja tiedostoformaatteja vastaanottaja suosii. Eikä siinä kaikki: Laskujen lisäksi lähetät myös muita asiakirjoja ja tiedostoja halutussa muodossa ja haluttua lähetystapaa käyttäen.

ASTERIONin sähköiset laskut: Helpompaa ei ole!

Erilaiset organisaatiomuodot, prosessin kulut ja ohjelmistojärjestelmät määrittävät laskujen hallinnan prosessit ja edellyttävät kaikille asiakirjatyypeille muita formaatteja ja lähetystapoja. ASTERIONin e-laskuratkaisu on täsmäratkaisu tähän digitaalisena vaihtoehtona nopealle, helpolle ja turvalliselle laskujen laatimiselle ja lähettämiselle yritysten ja niiden toimittajien välillä.
ASTERIONin e-Invoicing lisää avoimuutta, nopeuttaa maksukiertoa ja estää paperilaskujen käsittelyssä usein syntyvät virheet. Yritykset säästävät arvokasta aikaa ja rahaa korvaamalla tehottomat manuaaliset prosessit – koska paperilaskuja ei tarvita. Sähköinen lasku on oikeudellisesti pätevä asiakirja niin arvonlisäveron ja kirjanpidon suhteen kuin maksuvaatimuksena.

Sähköinen laskuliikenne yksityiskohtaisesti

Sähköisen laskuliikenteen (e-laskutus) avulla voit laatia jopa digitaalisesti allekirjoitetun asiakirjan ja välittää kyseiset tiedot automaattisesti asiakkaillesi ja toimittajillesipalveluportaalimme kautta. Tämä sähköinen asiakirja on verotukselliset vaatimukset täyttävä lasku.
Muut edut: Heti, kun sähköinen lasku on lähetetty vastaanottajalle, se voidaan tallentaa paikallisesti, jolloin se on muiden prosessien käytettävissä. Kun e-laskut ohjataan ostolaskukirjanpitoon, kaikki arkistoidut laskut ovat saatavilla sähköisesti. Näin laskujen väärän kohdentamisen riski pienenee.

e-laskutuksen edut ostajalle

 • Pienemmät kustannukset
 • Lisääntynyt tarkkuus
 • Vähemmän petoksia, muistutusmaksuja ja viivästyskorkoja
 • Nopeampi käsittely- ja maksukierto

e-laskutuksen edut toimittajalle

 • Nopeat maksut
 • Pienemmät kustannukset
 • Kasvanut tuottavuus
 • Parantunut tilien täsmäytys

e-laskutuksen edut johtajalle

 • Lisääntynyt avoimuus
 • Sopimuksien noudattaminen paranee
 • Paremmat toimittaja-/asiakassuhteet
 • ”Vihreämpien” aloitteiden noudattaminen

Kysyttävää?

Annamme mielellämme lisätietoja ja puhumme kanssasi henkilökohtaisesti. Kirjoita meille!

Olen lukenut tietosuojasäännöt
captcha

Usein esitettyjä kysymyksiä sähköisestä laskusta

Haluatko tietää vielä enemmän, onko sinulla yksityiskohtaisia kysymyksiä sähköisestä laskuliikenteestä tai haluatko vain penkoa vähän lisää? Tutustu siinä tapauksessa e-laskutusta koskevien kysymysten ja vastausten kokoelmaan. Jos et löydä vastausta tai haluat kohdistetun yksittäistapaukseen liittyvää neuvontaa, soita meille numeroon +358 (0) 457 3844047 tai kirjoita meille viesti yhteydenottolomakkeella!
E-laskutus (sähköinen laskutus) on sähköinen laskunvälityksen tai sähköisen laskuliikenteen muoto. Sähköinen lasku on digitaalisesti toimitettu lasku. Kyseessä on asiakirja, joka täyttää kaikki perinteisen, fyysisen laskun vaatimukset (esimerkiksi toimittajan ja vastaanottajan nimi ja osoite, vastikkeen suuruus, kulloinenkin arvonlisäveron määrä tai verotunnus) ja mihin palveluihin tai tavaroihin lasku liittyy. Lähetys voi tapahtua muun muassa sähköpostin (SMTP), tiedostonsiirtomenetelmän (FTP), EDI-tekniikan (Electronic Data Interchange) tai SOA-verkkopalvelun kautta. Sähköisiin laskuihin sovelletaan myös oikeudellisia lisävaatimuksia, joita on ehdottomasti noudatettava.
Sähköisiä laskuja koskee periaatteessa sama säilytysvelvollisuus kuin paperilaskuja. Myös sähköisiä laskuja on säilytettävä 10 vuotta. Tositteet on arkistoitava säilytysajan päättymiseen saakka.
Sähköiset laskut saa tulostaa ja arkistoida. Kuitenkaan sähköisesti välitetyn laskun tuloste ei yksinään riitä. Verotarkastuksessa on voitava esittää myös laskun sähköinen versio. Tämä tarkoittaa, että jos hyväksyt sähköiset laskut, on ne arkistoitava myös sähköisesti.
Paperiset laskut voi (tietyin edellytyksin) skannata ja säilyttää. Jos paperilaskujen digitalisointi- ja arkistointimenettely vastaa hyvän kirjanpitotavan periaatteita, digitalisoidut laskut katsotaan alkuperäisasiakirjoiksi. Skannaamisen jälkeen paperilaskut voi hävittää. Huomio: Tämä pätee vain, jos verotusmääräykset tai muut määräykset eivät edellytä alkuperäisen säilyttämistä. Suosittelemme tiedustelemaan veroneuvojalta/kirjanpitäjältä, kuinka on meneteltävä!
Sähköisten laskujen vastaanottaminen on vapaaehtoista. Periaatteessa vastaanottajan on hyväksyttävä laskujen lähettäminen sähköisessä muodossa. Hyväksyntä voidaan kuitenkin antaa myös hiljaisesti, esimerkiksi silloin, kun saapuvat laskut on jo vastaanotettu ja käsitelty sähköisesti.
Yleensä e-laskutuksen ratkaisujen hinnoittelu on projektikohtaista. On kuitenkin olemassa joitakin suuntaviivoja hinnan määrittämiseen. Pääsääntöisesti voidaan lähteä siitä, että sähköisen laskun laatiminen vähäisinä määrinä maksaa noin 50–60 % postimaksusta. Lisäksi tulevat paperista, musteesta ja kirjekuorista syntyvät kustannukset. prosessin optimoinnin laajuudesta riippuen jopa 70 prosentin säästö on täysin mahdollinen.
Sähköistä laskua käsittelevä saksalainen foorumi (FeRD) on kansallinen alusta järjestöille, ministeriöille ja yrityksille, jotka edistävät e-laskutusta Saksassa. Laskutietojen saumattoman käsittelyn eteenpäin kehittämisen mahdollistamiseksi foorumi loi kattavan formaatin, joka yhdenmukaistaa sähköisen laskuliikenteen: Niin kutsuttuZUGFeRD (Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland, ”Sähköistä laskua käsittelevän saksalaisen fooruminen keskitetty käyttäjäopas”). ZUGFeRD yhdistää laskun PDF-formaatin integroituun XML-muotoiseen laskutiedostoon. Tämä mahdollistaa tiedostojen standardoidun lukemisen. ZUGFeRD vastaa kansainvälisen standardoinnin vaatimuksia, ja siksi sitä voidaan käyttää rajatylittävään eurooppalaiseen ja kansainväliseen laskuliikenteeseen. Se mahdollistaa laskujen vaihdon viranomaisten, yritysten ja kuluttajien välillä, ja sitä voidaan käyttää strukturoitujen tietojen vaihtoon laskun laatijan ja laskun vastaanottajan välillä.
Sähköisessä laskujen lähettämisessä e-laskuvälittäjä on tärkeässä asemassa. Yksinkertainen syy: Jopa standardoitujen formaattien, kuten ZUGFeRDin yhteydessä eri yrityksillä voi olla omia vaatimuksia formaattien ja lähetyskanavien suhteen. ZUGFeRD ei ole sitova, ja se on (toistaiseksi) täysin saksalainen formaatti. e-laskuvälittäjä huolehtii sen sijaan siitä, että kaikki laskut formaatista ja lähetystavasta riippumatta saavuttavat vastaanottajan nopeasti ja oikeudellisesti varmasti.
On olemassa lukuisia metodeja, joilla laskujen lähetysprosessi voidaan vaihtaa e-laskutukseksi. ASTERIONin virtuaalisen tulostinajurin ja verkkoportaalin avulla voit lähettää laskuja sähköisesti ilman laite- tai ohjelmistoinvestointeja. Virtuaalisen tulostimen asennus ja käyttö tapahtuu kuten minkä tahansa tulostimen. Tulostamisen sijaan se välittää laskun täysin automaattisesti ASTERIONin verkkoportaaliin ja salaa datavirran turvallisella SSL-yhteydellä. Vaihtoehtoisesti eri tiedostot voidaan ladata eri muodoissa (PostScript, PCL, PDF, jne.) suoraan virtuaalisen tulostimen latausluetteloon. Kaikki tulostinajurin kautta lähetetyt laskut valmistellaan ja lähetetään verkkoportaalissa asiakaskohtaisesti. Vastaanottajan tarvitsee vain rekisteröidä oman yksilöllisen tiedosto- ja/tai asiakirjaformaattikohtainen lähetystapa. Niille, jotka haluavat edelleen vastaanottaa paperilaskuja, tarjoamme vaihtoehtona postilähetyksen.
E-laskutusratkaisumme virtuaalisella tulostinajurilla ja verkkoportaalilla ei sovellu ainoastaan laskujen lähetysprosessin muuttamiseen vaan myös laskujen vastaanottoprosessin muuttamiseen. Tukemamme latausprosessin avulla voit kannustaa liikekumppaneitasi kirjautumaan verkkoportaaliin ja lähettää vastedes kaikki laskut heille sähköisesti.
Sähköinen allekirjoitus on strukturoitu tietue, joka liitetään muihin sähköisiin tietoihin tai liittyy niihin loogisesti ja toimii todentajana. Näiden tietueiden avulla allekirjoittaja voidaan tunnistaa ja tarkistaa tietojen yhtenäisyys. Sähköisen allekirjoituksen pakko poistettiin Saksassa, mutta se tuo kuitenkin mukanaan etuja. Se on hyvin vaikeasti väärennettävissä ja on helppo tapa tarkistaa yhtenäisyys.
E-laskuvälittäjiä ovat yritykset, jotka palveluntarjoajina kokoavat yhteen ja optimoivat digitaalisesti laskuprosesseja toisille yrityksille. Ne huolehtivat tietojen eli sähköisten laskujen vaihdosta. Lisäksi ne huolehtivat, että laskut arkistoidaan määräysten mukaisesti sähköisesti.

Jäsenyys

Verkko

traffiqx netzwerk