Digitalt postkontor (Digital Mailroom)

Digital Mailroom från ASTERION

Vill du utforma processerna för inkommande post på ett effektivare sätt?
Företag  i alla branscher och i alla storlekar siktar på att öka sina konkurrensfördelar och sänka kostnaderna. För att uppnå detta måste företagen förbättra sina metoder för att optimera sina nyckelprocesser när det gäller dokumenthantering.

Morgondagens digitala postkontor

Digital Mailroom från ASTERION är svaret: Eftersom vår digitala postkontorstjänst bidrar till att minska högarna av inkommande post, vilket bidrar till att öka våra kunders produktivitet och effektivitet.

Hur fungerar vårt Digital Mailroom?

Med Digital Mailroom från ASTERION kommer alla företagets inkommande dokument in på samma ställe, oavsett format (papper, fax, e-post osv.). Genom denna tjänst försvinner den hanteringen av pappersbaserad post. Din inkommande post öppnas, sorteras och scannas. Nödvändig information registreras i digitalt format, klassificeras och indexeras samt vidarebefordras omgående till berörda interna affärsprocesser eller arbetsflöden.
Endast konfidentiella brev och paket levereras direkt till adressaten (oöppnade). Vi kan utföra denna tjänst antingen ”på annan plats” (dvs. från våra egna anläggningar) eller ”på plats” (dvs. i kundens lokaler) för att uppfylla kraven avseende kostnadssänkningar, processkontroll och insyn.

Fördelar i korthet

Använd Digital Mailroom från ASTERION och dra nytta av vår mångåriga erfarenhet av posthantering:
  • Lägre driftkostnader
  • Högre säkerhet
  • Frigör kontorsyta
  • Förbättrad hantering
  • Bättre transparens och kontroll
  • Möjlighet till ett bättre serviceerbjudande till dina kunder
  • Ökad effektivitet, kvalitet och noggrannhet i processerna
If you cannot start the video, please click here.

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha ytterligare information eller ett personligt samtal. Skriv till oss!

captcha