Digitalisering

Lösningar för systematisk digitalisering

Med tilltagande digitalisering ökar trycket på företag att inte förlora kontakten med utvecklingen när det gäller elektronisk databehandling, eftersom digitaliserade affärsprocesser inte bara sparar tid utan framför allt pengar.
Just dokumenthanteringen erbjuder stora möjligheter till optimering och besparingar. Med våra lösningar för systematisk digitalisering gör vi dig och ditt företag redo för detta.
Börja nu och ta itu med de nödvändiga stegen för digitalisering. Med ASTERION som din partner hjälper vi dig med optimering och kostnadsbesparing.

Vill du digitalisera? Vi hjälper dig med vad, hur och när!

Vi stödjer dig gärna både i bestämda kärnprocesser som t.ex. e-faktura, den digitaliserade posthanteringen och överföringen av kompletta pappersarkiv till elektroniskt arkiv. Eller vid anpassning av hela kommunikationsprocessen. Beslutet är ditt!

Vi hjälper dig med individuella digitaliseringslösningar på din väg för att bli en del av det digitala företaget. Ta det första steget mot digitalisering och prata med oss. Vi hjälper dig gärna!

Upptäck inom vilka områden som en digitalisering verkligen skulle göra skillnad för  ditt företag.

en överblick över hur och i vilket omfattning en digitalisering skulle vara möjlig i ditt företag.

Besluta dig för vilka steg mot digitalisering som särskilt skulle löna sig inom den närmaste tiden.

Kontakta oss >>

Kontakta oss

Med Digital Mailroom optimerar vi ditt postrum och tar emot allt från traditionella brev, fax och e-mail åt dig. Sedan ansvarar vi för en målinriktad, effektiv och smidig leverans i digitaliserad form till avsedda mottagare.Mer om Digital Mailroom
En väl fungerande administration underlättas av företagets förmåga att göra alla arkiverade dokument tillgängliga i elektronisk form. Vi digitaliserar dessutom dina pappersarkiv och mikrofilmer på ett snabbt och tillförlitligt sätt!Mer om digital arkivering

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha ytterligare information eller ett personligt samtal. Skriv till oss!

captcha