Fakturahantering

Lösningar för din fakturahantering

Med våra beprövade lösningar för mottagning, behandling och utfärdande av fakturor och beställningar, för vi din fakturahantering till en enhetlig, effektiv och kostnadsbesparande nivå.
Med vår Purchase-to-Pay-lösning optimerar vi alla processer fram tills fakturan har betalats. Med våra sofistikerade Accounts Payable-tjänster moderniserar vi din leverantörsreskontra. Utfärdande, behandling och arkivering– vid behov till och med signering – av elektroniska fakturor utgör inte heller något problem med vår e-faktura -lösning.
Letar du efter den optimala lösningen för din speciella situation, men du vet inte riktigt vad som faktiskt är möjligt när det gäller fakturahantering – och vad som är vettigt för dig? Ta då reda på mer om hur man optimerar fakturahanteringen genom att kontakta oss.

Processer och optimeringspotential för inkommande och utgående fakturor & arkivering

Hur även du ska kunna optimera hanteringen av inkommande och utgående fakturor, förklarar vi gärna för dig under vårt första rådgivande samtal.

Ta reda på hur du kan identifiera stela, långsamma och kostsamma affärsprocesser inom fakturahanteringen på ett klart och otvetydigt sätt.

Skaffa dig en överblick över olika metoder och möjligheter för att optimera och effektivisera fakturahanteringen.

Lär dig hur små och stora företag kan använda digitaliseringen i dokument- och datahanteringen på ett lönsamt sätt.

Kontakta oss >>

Kontakta oss

Våra tjänster inom Purchase-to-Pay omfattar alla affärsprocesser från offertförfrågan till inköp och mottagning till betalning av varor och tjänster. Inklusive alla kontroller, godkännandeprocesser och samtliga dokument.Mer om Purchase-to-Pay
Leverantörsreskontran är ofta den mest resurskrävande processen för de flesta företag. ASTERION optimerar din elektroniska leverantörsreskontra.Mer om Accounts Payable
Med den sofistikerade lösningen från ASTERION kommer det att bli enkelt att skapa och skicka elektroniska fakturor mellan företag och dina leverantörer. Detta även med digital signatur och till betydligt lägre kostnader än vid pappersfakturor!Mer om e-faktura

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha ytterligare information eller ett personligt samtal. Skriv till oss!

captcha