Purchase-to-Pay från ASTERION

Purchase-to-Pay från ASTERION

Från inköp till faktura
Tjänsten Purchase-to-Pay från ASTERION hanterar alla processer ända från offertförfrågan, via inköp och mottagning till betalning för varor och tjänster. Detta inklusive alla kontroller, godkännanden och dokumentation.

Optimera komplexa processer

På grund av hela processens komplexitet är många olika personer och avdelningar inblandade. Ju större företaget är desto fler personer är inblandade – och desto längre tid tar processen.

ASTERION erbjuder Purchase-to-Pay-lösningar för att undvika detta problem

Det stora antalet inblandade personer leder i regel inte bara till att saker och ting tar lång tid och höga kostnader, utan utgör även en risk för att fel ska uppstå genom den manuella fakturahanteringen. Dessutom för det med sig en bristande insyn i processflödena.
Företag kan automatisera enskilda steg eller hela processen från inköp till betalning (”Purchase-to-Pay”) med hjälp av vår lösning och därmed snabba på förloppen, förbättra insynen och spara mycket tid och pengar.
Genom digitalisering av följesedlar, fakturor och andra processrelaterade dokument och den efterföljande integrationen i ditt betalningssystem får du kontroll och effektivitet i dina inköpsprocesser. Från beställning till betalning. Dessutom ger den här lösningen besparingar vid inköp eftersom processerna säkerställer att kontrakten efterlevs.

Fördelar med automatiserad Purchase-to-Pay

  • Effektivare relationer med leverantörer
  • Förhandlingsfördelar med leverantörerna
  • Reducering av kostnader och ökad noggrannhet genom automatiserade processer
  • Bättre kontroll av leverantörsavtal och reducering av utgifter för egenmäktiga inköp av enskilda avdelningar (s.k. ”Maverick-Buying”).
Purchase to Pay

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha ytterligare information eller ett personligt samtal. Skriv till oss!

captcha